USP ve Kullanım Ötesi Tarih Güncellemeleri

USP ve Kullanım Ötesi Tarih Güncellemeleri

Sıvılar Pediatrik Hastalarda Aderansa Nasıl Fayda Sağlar?

Sıvılar Pediatrik Hastalarda Aderansa Nasıl Fayda Sağlar?

Dökme İlaç Maddelerinden Hayvansal İlaç Ürünlerinin Bileşik Hale Getirilmesi

Dökme İlaç Maddelerinden Hayvansal İlaç Ürünlerinin Bileşik Hale Getirilmesi

PLO Jel içinde Nifedipin %1, L-Arginin %10 ve Askorbik Asit %1

PLO Jel içinde Nifedipin %1, L-Arginin %10 ve Askorbik Asit %1

Amoksisilin 50 mg/mL Oral Süspansiyon

Amoksisilin 50 mg/mL Oral Süspansiyon

Lamotrijin 1 mg/mL Bileşik Oral Süspansiyon, USP

Lamotrijin 1 mg/mL Bileşik Oral Süspansiyon, USP

İndometasin 2 mg/mL Oral Süspansiyon

İndometasin 2 mg/mL Oral Süspansiyon

Azurity Pharmaceuticals, Inc., Konvomep™'in (oral süspansiyon için omeprazol ve sodyum bikarbonat) FDA Onayını Duyurdu

Azurity Pharmaceuticals, Inc., Konvomep™'in (oral süspansiyon için omeprazol ve sodyum bikarbonat) FDA Onayını Duyurdu

Topiramat ve Zonisamidin YALNIZCA FDA Onaylı Oral Sıvı Formülasyonları olan EPRONTIA® (Topiramate) ve ZONISADE® (Zonisamide), Hazırlama ve Ezmeyle İlgili Bazı Zorluklara Çözüm Sunmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

Topiramat ve Zonisamidin YALNIZCA FDA Onaylı Oral Sıvı Formülasyonları olan EPRONTIA® (Topiramate) ve ZONISADE® (Zonisamide), Hazırlama ve Ezmeyle İlgili Bazı Zorluklara Çözüm Sunmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

Flurbiprofen %10, Siklobenzaprin HCl %1, Gabapentin %6, Lidokain %2 ve Prilokain HCl %2 Topikal Krem

Flurbiprofen %10, Siklobenzaprin HCl %1, Gabapentin %6, Lidokain %2 ve Prilokain HCl %2 Topikal Krem