Serbest Eczanede Antikoagülan Güvenliğinin Ele Alınması

Serbest Eczanede Antikoagülan Güvenliğinin Ele Alınması

Multipl Miyelom Riskiyle İlişkili Yaşam Tarzı Faktörleri

Multipl Miyelom Riskiyle İlişkili Yaşam Tarzı Faktörleri

Polatuzumab Vedotin Rituksimab ile Kullanıldığında Lenalidomid Uygulanabilir Bir Seçenek mi?

Polatuzumab Vedotin Rituksimab ile Kullanıldığında Lenalidomid Uygulanabilir Bir Seçenek mi?

B Hücreli Lenfomalı Hastalarda Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi

B Hücreli Lenfomalı Hastalarda Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi

Doğum Sonrası Kanama ve Kanama Bozukluklarında Eğilimler

Doğum Sonrası Kanama ve Kanama Bozukluklarında Eğilimler

Pediatrik Orak Hücreli Anemide Ulusal Kalite Göstergeleri

Pediatrik Orak Hücreli Anemide Ulusal Kalite Göstergeleri

Hemofili A Hastalarında Emicizumab ile Uzun Dönem Sonuçlar

Hemofili A Hastalarında Emicizumab ile Uzun Dönem Sonuçlar

DLBCL'li Hastalarda Tam Remisyon Sıklığı

DLBCL'li Hastalarda Tam Remisyon Sıklığı

CDC Opioid Kılavuzunun Orak Hücre Hastalığı Olan Hastalar Üzerindeki Etkisi

CDC Opioid Kılavuzunun Orak Hücre Hastalığı Olan Hastalar Üzerindeki Etkisi

Kanama Bozukluğu Olan Bireylerde Ağrı Tutumları ve Sonuçları

Kanama Bozukluğu Olan Bireylerde Ağrı Tutumları ve Sonuçları