IV KENGREAL® (cangrelor) Cath Laboratuvarında Ne Zaman Kullanılmalıdır?

IV KENGREAL ® (cangrelor) Cath Laboratuvarında Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Gebelikte Hipertansif Bozuklukların Yönetilmesi

Gebelikte Hipertansif Bozuklukların Yönetilmesi

Diş Sağlığını Nörolojik, Kardiyovasküler Hastalıklarla Bağlamak

Diş Sağlığını Nörolojik, Kardiyovasküler Hastalıklarla Bağlamak

Günlük Aspirin Kullanımıyla İlişkili İnme, İntraserebral Kanama

Günlük Aspirin Kullanımıyla İlişkili İnme, İntraserebral Kanama

Kalp Yetmezliği Riski, C-Reaktif Protein Arasındaki İlişki

Kalp Yetmezliği Riski, C-Reaktif Protein Arasındaki İlişki

İskemik İnmenin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi

İskemik İnmenin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi

Kalp Yetmezliği Prevalansı, Tedavisi ve Yükündeki Eğilimler

Kalp Yetmezliği Prevalansı, Tedavisi ve Yükündeki Eğilimler

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıklarda Kolşisin Kullanımı

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalıklarda Kolşisin Kullanımı