BC Tedavisi ve Doğurganlığın Korunmasına Etkisi

BC Tedavisi ve Doğurganlığın Korunmasına Etkisi

Goserelin, Premenopozal Kadınlarda Tamoksifen Tedavisi Endişeleri

Goserelin, Premenopozal Kadınlarda Tamoksifen Tedavisi Endişeleri

Gelişmiş HER2-Pozitif BC için Güncellenmiş ASCO Terapi Kılavuzu

Gelişmiş HER2-Pozitif BC için Güncellenmiş ASCO Terapi Kılavuzu

HER2-Pozitif Metastatik Meme Kanseri için Hedefli Tedaviyi Keşfetmek

HER2-Pozitif Metastatik Meme Kanseri için Hedefli Tedaviyi Keşfetmek

Erken M.Ö. Sistemik, Vajinal Östrojenin Güvenliği

Erken M.Ö. Sistemik, Vajinal Östrojenin Güvenliği

Antipsikotik Kullanımı Meme Kanseri Riskini Artırabilir

Antipsikotik Kullanımı Meme Kanseri Riskini Artırabilir

Erken Meme Kanserinde Kontraseptif Kullanım Kalıpları

Erken Meme Kanserinde Kontraseptif Kullanım Kalıpları

Erkek BC'de CDK4/6 İnhibitörlerinin Çok Merkezli Çalışması

Erkek BC'de CDK4/6 İnhibitörlerinin Çok Merkezli Çalışması

ASCO, HER2-Pozitif Hastalıkta Beyin Metastazlarını Yönetme Konusunda Güncellemeler Yaptı

ASCO, HER2-Pozitif Hastalıkta Beyin Metastazlarını Yönetme Konusunda Güncellemeler Yaptı

Erkek BC'de CDK4/6 İnhibitörlerinin Çok Merkezli Çalışması

Erkek BC'de CDK4/6 İnhibitörlerinin Çok Merkezli Çalışması

Vekil Belirteç Olarak Patolojik Tam Yanıtın Sınırlamaları

Vekil Belirteç Olarak Patolojik Tam Yanıtın Sınırlamaları

MBC için Sıralı Tedavi Rejimi Maliyetleri

MBC için Sıralı Tedavi Rejimi Maliyetleri

Tamoksifen Endometrial, Rahim Kanseri Riskini Artırır

Tamoksifen Endometrial, Rahim Kanseri Riskini Artırır

BC Hastalarında Endokrin Tedavi İle İlaç-İlaç Etkileşimleri

BC Hastalarında Endokrin Tedavi İle İlaç-İlaç Etkileşimleri

Metastatik BC'de Palbosiklib, Aromataz İnhibitörleri ile Genel Sağkalım

Metastatik BC'de Palbosiklib, Aromataz İnhibitörleri ile Genel Sağkalım

TNBC'de PD-1, PD-L1 İnhibitörlerinin Olumsuz Etkileri

TNBC'de PD-1, PD-L1 İnhibitörlerinin Olumsuz Etkileri

Hormon Tedavisi Alan Trans Kadınlarda MK Riski

Hormon Tedavisi Alan Trans Kadınlarda MK Riski

Elacestant, Metastatik Meme Kanserinde Sağkalımı Önemli Derecede İyileştirir

Elacestant, Metastatik Meme Kanserinde Sağkalımı Önemli Derecede İyileştirir

Kemoterapi Tedavisi Görmüş Meme Kanseri Hastalarında Disguzi Oluşumu

Kemoterapi Tedavisi Görmüş Meme Kanseri Hastalarında Disguzi Oluşumu