Çalışma Analizleri Sürekli İnsülin İnfüzyonu, T2D'de Oral Hipoglisemik Kullanımı

Çalışma Analizleri Sürekli İnsülin İnfüzyonu, T2D'de Oral Hipoglisemik Kullanımı

Reçeteli Opioid Alan Hastalarda Alkol Kullanımının Değerlendirilmesi

Reçeteli Opioid Alan Hastalarda Alkol Kullanımının Değerlendirilmesi

Serbest Eczane Ortamında Duyarlılığın Tanımlanması

Serbest Eczane Ortamında Duyarlılığın Tanımlanması

Eczacıların Bağışıklama Yönetimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Eczacıların Bağışıklama Yönetimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Otomatik İnsülin İletim Sistemlerine İlişkin Uzlaşı Raporu Yayınlandı

Otomatik İnsülin İletim Sistemlerine İlişkin Uzlaşı Raporu Yayınlandı

Opioid Kullanım Bozukluğunun Tedavisinde Eczacılar İçin Engeller, Fırsatlar

Opioid Kullanım Bozukluğunun Tedavisinde Eczacılar İçin Engeller, Fırsatlar